Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Współpraca z zagranicą (1)

Organy
    Wójt Gminy (0)
        Kompetencje i uprawnienia Wójta (1)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenie Wójta z 2024 roku (1)
            Zarządzenie Wójta z 2023 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2022 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2021 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2020 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2019 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2018 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2017 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2016 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2015 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2014 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2013 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2012 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2011 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2010 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2009 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2008 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2007 roku (9)
            Zarządzenia Wójta z 2006 roku (3)
            Zarządzenia Wójta z 2005 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2004 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2003 roku (1)
        Sprawozdania z prac międzysesyjnych (7)
    Zastępca Wójta (1)
    Stanowiska pracy (0)
        Sekretariat (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Zespoł Radców Prawnych (1)
        stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy (1)
        stanowisko d/s Zatrudnienia i Kadr (1)
        stanowisko d/s Organizacyjno-Administracyjnych i Gospodarczych (1)
        stanowisko d/s Obrony Cywilnej, Wojskowych i Przeciwpożarowych (1)
        stanowisko ds. ewidencji ludności (1)
        stanowisko ds. dowodów osobistych (1)
        stanowisko d/s Podatków i Opłat (1)
        stanowisko d/s Księgowości (1)
        stanowisko d/s Płac (1)
        stanowisko d/s Gospodarki Gruntami (1)
        stanowisko d/s Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (1)
        stanowisko d/s Oświaty, Wychowania i Zdrowia (1)
        stanowisko d/s Kultury i Kultury Fizycznej (1)
        stanowisko d/s Planowania Przestrzennego i Budownictwa (1)
        stanowisko d/s Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa (1)
        stanowisko d/s Ochrony Środowiska (1)
        stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (1)
        stanowisko d/s Zamówień Publicznych (1)
        stanowisko d/s Kontroli (1)
        stanowisko d/s Promocji i Integracji z Unia Europejską (1)
        stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej (1)
        Dane teleadresowe (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (1)
        Zasłużony dla Gminy Siedlec (1)
        Uchwały przyjęte w kadencji 2018 - 2023 (87)
        Uchwały przyjęte kadencja 2014 - 2018 (293)
        Uchwały przyjęte kadencja 2010 - 2014 (273)
        Uchwały przyjęte kadencja 2006 - 2010 (272)
        Uchwały przyjęte kadencja 2002 - 2006 (28)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (1)
            Kadencja 2014 - 2018 (52)
        Projekty uchwał (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (13)
            Kadencja 2010 - 2014 (40)
        Komisje (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                2019 rok (5)
            kadencja 2010-2014 (0)
                2011 rok (7)
                2012 rok (5)
                2013 rok (4)
                2014 rok (4)
            kadencja 2014-2018 (0)
                2015 rok (5)
                2016 rok (5)
                2017 rok (4)
                2018 rok (4)
        Sprawozdania, Apele, Oświadczenia, Harmonogramy (11)
        Postanowienia (1)
        Interpelacje i zapytania Radnych (1)

Jednostki
    Jednostki organizacyjne (0)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych (1)
        Zespoły Szkoły Podstawowej (1)
        Przedszkola (1)
        Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek (1)
    Jednostki pomocnicze - sołectwa (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2024 rok (3)
        Budżet na 2023 rok (3)
        Budżet na 2022 rok (6)
        Budżet na 2021 rok (6)
        Budżet na 2020 rok (6)
        Budżet na 2019 rok (4)
        Budżet na 2018 rok (6)
        Budżet na 2017 rok (5)
        Budżet na 2016 rok (5)
        Budżet na 2015 rok (6)
        Budżet na 2014 rok (9)
        Budżet na 2013 rok (7)
        Budżet na 2012 rok (5)
        Budżet na 2011 rok (6)
        Budżet na 2010 rok (3)
        Budżet na 2009 rok (6)
        Budżet na 2008 rok (5)
        Budżet na 2007 rok (4)
        Budżet na 2006 rok (2)
        Budżet na 2005 rok (1)
        Budżet na 2004 rok (4)
        Budżet na 2003 rok (1)
        Opinie i kontrole RIO (7)
    Majątek komunalny (1)
    Przetargi 2021 (17)
    Przetargi 2022 (17)
    Przetargi 2023 (19)
    Przetargi 2024 (6)
    Przetargi - gospodarka nieruchomościami (179)
    Zapytania ofertowe (1)
    Przetargi archiwalne (0)
        Ogłoszenia o przetargach - zamówienia publiczne (159)
        Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury (2)
        Zakończone (1)
        Informacje z otwarcia ofert (52)
        Rozstrzygnięcia przetargów (163)
        Rozstrzygnięcia przetargów Gminnego Ośrodka Kultury (5)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (4)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Ogłoszenia (1477)
    Poprawa Efektywności Energetycznej (5)
    Nabór (0)
        Ogłoszenia o naborze (55)
        Zarządzenie w sprawie procedury naboru (1)
        Informacja o wynikach naboru (59)
    Konkursy (20)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Petycje i skargi (0)
        2021 (2)
        2022 (13)
        2023 (1)
    Preferencyjny zakup węgla (7)
    Przetarg OSP Tuchorza (2)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu (0)
        Ośw. Wójta - koniec kadencji 2014-2018 (1)
        Oświadczenie Wójta - początek kadencji 2018 - 2023 (1)
        Ośw. w zw. z odwołaniem ze stanowiska (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
        Oświadczenie w związku z objęciem funkcji z-cy Wójta (1)
        Oświadczenia za 2019 rok (1)
        Oświadczenia za 2020 rok (1)
        Oświadczenia za 2021 rok (1)
        Oświadczenia za 2022 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe Radnych (0)
        Druk oświadczeń (1)
        Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji 2014-2018 (1)
        Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych (0)
        Ośw. złożone w związku z zakończeniem pracy - A. Pawlik (1)
        Ośw. złożóne po objęciu funkcji dyrektora - A.Nowicka (1)
        Ośw.zlożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora (1)
        Ośw. złoż. w zwiazku z zak. pracy - M.Brudło (1)
        Oświadczenia za 2017 rok (1)
        Ośw. zloz. w term. 30 dni od zatrudnienia (1)
        Ośw. złoż. w związku z zakończ. pełnienia fukncji (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
        Oświadczenia za 2019 rok (1)
        Oświadczenia za 2020 rok (1)
        Oświadczenia za 2021 rok (1)
        Oświadczenia za 2022 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (1)
        Oświadczenia złożone w terminie 30 dni od upoważnienia (1)
        Pierwsze oświadczenie (1)
        Oświadczenie złoż. w związku z cofnięciem upoważnienia (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
        Oświadczenia za 2019 rok (1)
        Oświadczenia za 2020 rok (1)
        Oświadczenia za 2021 rok (1)
        Oświadczenia za 2022 rok (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Statut sołectwa (1)
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy (2)
    Podatki i opłaty (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (8)
    Prawo miejscowe (5)
    Analizy systemu gospodarowania odpadami (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)

Wybory
    Parlament Europejski 2024 (2)
    Wybory samorządowe 2024 (30)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 (4)
    Referendum ogólnokrajowe 2023 (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siedlec 2023 (1)
    Prezydent 2020 (1)
    Sejm i Senat 2019 (2)
    Parlament Europejski 2019 (2)
    Wybory 2018 (1)
    Sejm i Senat 2015 (1)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (1)
    Prezydent 2015 (1)
    Samorząd 2014 (1)
    Parlament Europejski 2014 (1)
    Wybory ławników (1)

Zamierzenia i programy
    Strategia rozwoju (1)
    Plan rozwoju lokalnego (1)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1)
    Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych (1)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (4)
    Raport o Stanie Gminy (1)

Sprawy do załatwienia
    Opłata skarbowa (1)
    Sprawy meldunkowe (0)
        Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego (1)
        Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych (1)
        Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (1)
        Zameldowanie i Wymeldowanie (1)
        Zameldowanie i Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
        Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu (1)
        Zaświadczenie z akt ewidencji ludności (1)
        Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL (1)
        Rejestr wyborców (1)
        Nadanie nr PESEL (1)
        Zastrzeżenie nr PESEL (1)
    Sprawy związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości (0)
        Podejmowanie czynności wobec osoby uzależnionej od alkoholu (1)
    Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym (0)
        Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego (1)
        Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
        Ustalenie warunków zabudowy (1)
        Zmiana warunków zabudowy (1)
        Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
        Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
        Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości (1)
        Zatwierdzenie podziału nieruchomości (1)
        Nadanie numeru dla nieruchomości (1)
        PISMO DOTYCZACE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
    Sprawy związane z działalnością gospodarczą i rolnictwem (1)
    Sprawy związane ze sprzedażą alkoholu (3)
    Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (13)
    Podatki i opłaty lokalne (10)
    Urząd Stanu Cywilnego (24)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
    Potwierdzenie umowy dzierżawy (1)

Informacje
    Klauzula Informacyjna dla klientów Urzędu (1)
    Cyberbezpieczeństwo (1)
    Informacje nieudostępnione (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    koordynator ds. dostępności (1)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij