Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Podstawa prawna

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (tekst jednolity z 2021 r. poz. 266 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

Umowa dzierżawy.

 

Formularz wniosku

Dostępny w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu oraz w załączniku.

 

Miejsce wykonania usługi

Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 68 3848521 wew. 33

 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1923 ze zm.).

Czas realizacji usługi

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Uwagi

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1  powyższej ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.