Znak: OP.042.1.1.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00zł netto wprowadzonym Zarządzeniem nr 40/2022 Wójta Gminy Siedlec z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto.

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy w Siedlcu.