UCHWAŁA NR LIX/323/2023 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 24 października 2023