Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Zawiera ona wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

Opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) należy dokonać na konto Urzędu Gminy Siedlec BS Siedlec nr 58 9660 0007 0000 0606 0200 0001. Można ją uiścić również w Biurze Obsługi Interesanta w formie bezgotówkowej (płatność kartą).