Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Siedlec

Anna Cebulska
tel. 68 384 85 21 wew. 23
e-mail: a.cebulska@siedlec.pl