Gmina Siedlec prowadzi współpracę zagraniczną ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. W 2004 roku podpisała porozumienie o stosunkach partnerskich ze Związkiem Gmin Golssen z Brandenburgii, obecnie Unterspreewald w Niemczech. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach i pomiędzy różnymi grupami osób: seniorami, dziećmi, młodzieżą, sportowcami, strażakami z jednostek OSP czy zespołami śpiewaczymi. Ponadto Gmina Siedlec nawiązała kontakty z Gminą Stauceni w Mołdawii. Współpraca ta ma prowadzić do nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych oraz stanowić platfromę wymiany doświadczeń.