Redakcja Biuletynu Infomacji Publicznej Gminy Siedlec:

Marcin Czubkowski - administrator techniczny Biuletynu Informacji Publicznej
tel. (68) 384-85-21 wew. 30
e-mail: admin@siedlec.pl