Podatek od nieruchomości: uchwała nr LIX/322/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 października 2023 roku

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec: uchwała XXII/122/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 22 września 2020 roku

Podatek od środków transportowych:
uchwała nr XIV/69/15 Rady Gminy Siedlec z 24 listopada 2015 roku