Podatek od nieruchomości: uchwała nr XV/77/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2019 roku

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec: uchwała XVI/78/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku

Podatek od środków transportowych:
uchwała nr XIV/69/15 Rady Gminy Siedlec z 24 listopada 2015 roku