Postępowanie w trybie podstawowym pn. „Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły” prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a236f6a3-ed0e-11ee-9d6d-ce35ff56444c

ID Postępowania: ocds-148610-a236f6a3-ed0e-11ee-9d6d-ce35ff56444c