Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta z 2018 roku

Załączniki

Zarządzenie nr 1/18 w spr. powołania komisji przetargowej (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 2/18 w spr. powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej (318.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/18 w spr. zmniejszenia wymiaru etatu (382.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/18 w spr. ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnego (305kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6/18 w spr. powołania komisji konkursowej (403.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7/18 w spr. zmiany zarządzenia nr 8/2004 (364.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/18 w spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/18 w spr. zmiany zarządzenia nr 15/17 (274.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/18 w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/18 w spr. ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzednicze (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (351.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (312.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (314.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (319.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (409.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (435.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/18 w sprawie upoważnienia kierownika OPS (389.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (310kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (327.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (315.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (308.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/18 w sprawie upoważnienia pracownika OPS (401.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/18 w spr. powołania komisji przetargowej (318.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/18 w spr. zmiany zarządzenia nr 65/17 (466.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018r. (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (356.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (356.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/18 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSPiP w Chobienicach (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/18 w spr. ogłoszenia konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/18 w spr. powołania komisji konkursowej (402.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/18 w spr. powołania komisji konkursowej (671.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45/18 w spr. powołania komisji konkursowej (668.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48/18 w spr. upoważnienia kierownika OPS (391.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 46/18 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/18 w spr. powołania komisji konkursowej (319.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (390.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (318.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (331.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (394.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (311.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (317.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (372.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/18 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/18 w spr. zmiany zarządzenia nr 3/18 (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60/18 w spr. cofnięcia upoważnień (469.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/18 w spr. zmiany uchwały (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63/18 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/18 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu (569.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/18 w spr. powołania dyrektora szkoły w Siedlcu (258.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67/18 w spr. upoważnienia kierownika OPS (297.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68/18 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły w Chobienicach (246.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69/18 w spr. przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu (30.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 71/18 w spr. opracowania materiałów planistycznych na 2019r. (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72/18 w spr. wydzielenia mieszkań socjalnych (262kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74/18 w spr. zbycia nieruchomości (775.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76/18 w spr. przeprowadzenia konsultacji (718.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 77/18 w spr. wydzielenia lokalu socjalnego (247.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78/18 w spr. zasad zwrotu przejazdów (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79/18 w spr. pełnomocnictwa dla J. Skrobisza (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80/18 w spr. zmiany zarządzenia nr 65/18 (495.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81/18 w spr. przyjęcia projektu WPF (8.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82/18 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok (19.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 83/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 84/18 w spr. powierzenia obowiązków dyretora GZOEASiP (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 85/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2018r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86/18 w spr. powołania komisji przetargowej (321.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 87/18 w spr. zmian w uchwale budżetowej (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 88/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (328.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 89/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (340.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 90/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (402.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 91/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (321.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 92/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (324.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 93/18 w spr. upoważnienia pracownika OPS (379.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94/18 w spr. powołania Dyrektora gminnej Biblioteki Publicznej (304.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2018-01-03 09:43:21
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2018-01-03 09:44:28
Ostatnia zmiana:2019-02-01 08:45:35
Ilość wyświetleń:1412

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij