Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Współpraca z zagranicą (1)

Organy
    Wójt Gminy (0)
        Kompetencje i uprawnienia Wójta (1)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia Wójta z 2019 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2018 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2017 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2016 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2015 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2014 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2013 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2012 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2011 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2010 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2009 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2008 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2007 roku (9)
            Zarządzenia Wójta z 2006 roku (3)
            Zarządzenia Wójta z 2005 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2004 roku (1)
            Zarządzenia Wójta z 2003 roku (1)
        Sprawozdania z prac międzysesyjnych (6)
    Zastępca Wójta (1)
    Stanowiska pracy (0)
        Sekretariat (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Zespoł Radców Prawnych (1)
        stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy (1)
        stanowisko d/s Zatrudnienia i Kadr (1)
        stanowisko d/s Organizacyjno-Administracyjnych i Gospodarczych (1)
        stanowisko d/s Obrony Cywilnej, Wojskowych i Przeciwpożarowych (1)
        stanowisko d/s Obywatelskich (1)
        stanowisko d/s Podatków i Opłat (1)
        stanowisko d/s Księgowości (1)
        stanowisko d/s Płac (1)
        stanowisko d/s Gospodarki Gruntami (1)
        stanowisko d/s Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (1)
        stanowisko d/s Oświaty, Wychowania i Zdrowia (1)
        stanowisko d/s Kultury i Kultury Fizycznej (1)
        stanowisko d/s Planowania Przestrzennego i Budownictwa (1)
        stanowisko d/s Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa (1)
        stanowisko d/s Ochrony Środowiska (1)
        stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (1)
        stanowisko d/s Zamówień Publicznych (1)
        stanowisko d/s Kontroli (1)
        stanowisko d/s Promocji i Integracji z Unia Europejską (1)
        stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (1)
        Zasłużony dla Gminy Siedlec (1)
        Uchwały przyjęte w kadencji 2018-2023 (64)
        Uchwały przyjęte kadencja 2014 - 2018 (293)
        Uchwały przyjęte kadencja 2010 - 2014 (273)
        Uchwały przyjęte kadencja 2006 - 2010 (272)
        Uchwały przyjęte kadencja 2002 - 2006 (28)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (52)
            Kadencja 2010 - 2014 (50)
            Kadencja 2006 - 2010 (45)
            kadencja 2002 - 2006 (1)
        Projekty uchwał (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (13)
            Kadencja 2010 - 2014 (40)
        Komisje (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                2019 rok (5)
            kadencja 2010-2014 (0)
                2011 rok (7)
                2012 rok (5)
                2013 rok (4)
                2014 rok (4)
            kadencja 2014-2018 (0)
                2015 rok (5)
                2016 rok (5)
                2017 rok (4)
                2018 rok (4)
        Sprawozdania, Apele, Oświadczenia, Harmonogramy (11)
        Postanowienia (1)
        Interpelacje i zapytania Radnych (1)

Jednostki
    Jednostki organizacyjne (0)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych (1)
        Zespoły Szkoły Podstawowej (1)
        Przedszkola (1)
        Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek (1)
    Jednostki pomocnicze - sołectwa (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2019 rok (3)
        Budżet na 2018 rok (6)
        Budżet na 2017 rok (5)
        Budżet na 2016 rok (5)
        Budżet na 2015 rok (6)
        Budżet na 2014 rok (9)
        Budżet na 2013 rok (7)
        Budżet na 2012 rok (5)
        Budżet na 2011 rok (6)
        Budżet na 2010 rok (3)
        Budżet na 2009 rok (6)
        Budżet na 2008 rok (5)
        Budżet na 2007 rok (4)
        Budżet na 2006 rok (2)
        Budżet na 2005 rok (1)
        Budżet na 2004 rok (4)
        Budżet na 2003 rok (1)
        Opinie i kontrole RIO (7)
    Majątek komunalny (1)
    Przetargi (0)
        Ogłoszenia o przetargach - zamówienia publiczne (148)
        Ogłoszenia o przetargach - gospodarka nieruchomościami (115)
        Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury (1)
        Zakończone (1)
        Informacje z otwarcia ofert (41)
        Rozstrzygnięcia przetargów (148)
        Rozstrzygnięcia przetargów Gminnego Ośrodka Kultury (3)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (3)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Ogłoszenia (715)
    Nabór (0)
        Ogłoszenia o naborze (34)
        Zarządzenie w sprawie procedury naboru (1)
        Informacja o wynikach naboru (34)
    Konkursy (15)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu (0)
        Oświadczenie majątkowe kierownictwa za 2007 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe kierownictwa za 2006 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe kierownictwa za 2005 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe kierownictwa za 2004 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe kierownictwa za 2003 rok (0)
        Oświadczenie majątkowe kierownictwa za 2008 rok (1)
        Oświadczenie majątkowe kierownictwa za 2009 rok (1)
        Oświadczenie majątkowe Wójta - Koniec kadencji 2006-2010 (1)
        Oświadczenie majątkowe Wójta - Początek kadencji 2010-2014 (1)
        Oświadczenia majątkowe kierownictwa za 2010r. (1)
        Oświadczenia za 2011 rok (1)
        Oświadczenia za 2012 rok (1)
        Oświadczenia za 2013 rok (1)
        Oświadczenie majątkowe Wójta - Koniec kadencji 2010-2014 (1)
        Oświadczenie majątkowe Wójta - Początek kadencji 2014-2018 (1)
        Ośw. na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika - K. Słomianny (1)
        Ośw. na dzień powołania na stanowisko Skarbnika - K. Lewandowska (1)
        Oświadczenia za 2014 rok (1)
        Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni po zatrudnieniu na stanowisku sekretarza (1)
        Oświadczenia za 2015 rok (1)
        Oświadczenia za 2016 rok kierownictwo Urzędu (1)
        Oświadczenia za 2017 rok - kierownictwo Urzędu (1)
        Ośw. Wójta - koniec kadencji 2014-2018 (1)
        Oświadczenie Wójta - początek kadencji 2018 - 2023 (1)
        Ośw. w zw. z odwołaniem ze stanowiska (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe Radnych (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2006 - 2010 (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2003 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2002 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2006-2010 (1)
        Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok (1)
        Oświadczenia za 2011 rok (1)
        Oświadczenia za 2012 rok (1)
        Oświadczenia za 2013 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 (1)
        Druk oświadczeń (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2014-2018 (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok (1)
        Oświadczenia za 2015 rok (1)
        Oświadczenia za 2016 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji 2014-2018 (1)
        Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych (0)
        Oświadczenia za 2007 rok (1)
        Oświadczenia za 2006 rok (1)
        Oświadczenia za 2005 rok (1)
        Oświadczenia za 2004 rok (1)
        Oświadczenia za 2003 rok (1)
        Oświadczenia za 2002 rok (1)
        Oświadczenia za 2008 rok (1)
        Oświadczenia za 2009 rok (1)
        Oświadczenia za 2010 rok (1)
        Oświadczenia za 2011 rok (1)
        Oświadczenia za 2012 rok (1)
        Oświadczenie po Dyrektora GOK - początek kadencji (1)
        Oświadczenie Dyrektora GOK - początek kadencji (1)
        Oświadczenia za 2013 rok (1)
        Oświadczenie po Dyrektora GOK - początek kadencji (1)
        Oświadczenia za 2014 rok (1)
        Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem pracy (1)
        Oświadczenia złożone w terminie 30dni od powołania na stanowisko (1)
        Oświadczenia za 2015 rok (1)
        Ośw. złożone w związku z zakończeniem pracy - A. Pawlik (1)
        Ośw. złożóne po objęciu funkcji dyrektora - A.Nowicka (1)
        Oświadczenia - styczeń 2017 (1)
        Oświadczenia za 2016 rok (1)
        Ośw.zlożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora (1)
        Ośw. złoż. w zwiazku z zak. pracy - M.Brudło (1)
        Ośw. zloz. w term. 30 dni od zatrudnienia (1)
        Oświadczenia za 2017 rok (1)
        Ośw. złoż. w związku z zakończ. pełnienia fukncji (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
    Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (1)
        Oświadczenia za 2012 rok (1)
        Oświadczenia za 2013 rok (1)
        Oświadczenia za 2014 rok (1)
        Oświadczenia złożone w terminie 30 dni od upoważnienia (1)
        Oświadczenia za 2015 rok (1)
        Oświadczenia za 2016 rok (1)
        Pierwsze oświadczenie (1)
        Oświadczenia za 2017 rok (0)
        Oświadczenie złoż. w związku z cofnięciem upoważnienia (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Statut sołectwa (1)
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Podatki i opłaty (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
    Prawo miejscowe (6)
    Analizy systemu gospodarowania odpadami (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)

Wybory
    Sejm i Senat 2019 (2)
    Parlament Europejski 2019 (2)
    Wybory 2018 (1)
    Sejm i Senat 2015 (1)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (1)
    Prezydent 2015 (1)
    Samorząd 2014 (1)
    Parlament Europejski 2014 (1)

Zamierzenia i programy
    Strategia rozwoju (1)
    Plan rozwoju lokalnego (1)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (2)

Sprawy do załatwienia
    Opłata skarbowa (1)
    Sprawy meldunkowe (0)
        Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego (1)
        Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych (1)
        Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (1)
        Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące (1)
        Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
        Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
        Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy (1)
        Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) (1)
        Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu (1)
        Zaświadczenie z akt ewidencji ludności (1)
        Udostępnianie danych osobowych (1)
        Rejestr wyborców (1)
        Nadanie nr PESEL (1)
    Sprawy związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości (0)
        Wydanie opinii o wydanie zgodnosci usytuowania punktu sprzedaży alkoholu (1)
        Podejmowanie czynności wobec osoby uzależnionej od alkoholu (1)
    Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym (0)
        Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego (1)
        Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu (1)
        Ustalenie warunków zabudowy (1)
        Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
        Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
        Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości (1)
        Zatwierdzenie podziału nieruchomości (1)
        Nadanie numeru dla nieruchomości (1)
    Sprawy związane z działalnością gospodarczą i rolnictwem (6)
    Sprawy związane ze sprzedażą alkoholu (4)
    Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (10)
    Podatki i opłaty lokalne (11)
    Urzad Stanu Cywilnego (13)

Informacje
    Klauzula Informacyjna dla klientów Urzędu (1)
    Informacje nieudostępnione (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij