OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia.

1.       Nazwa i adres jednostki: Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu, dalej jako GZOEASiP.

2.       Stanowisko pracy: Stanowisko urzędnicze: Inspektor,