Zamknij okno Drukuj dokument

 

Ustalenie warunków zabudowy


Podstawa prawna

Art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Formularz wniosku dostępny w pokoju nr 19 na piętrze


Miejsce wykonania usługi

Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ewidencji Gospodarczej

Pokój nr 19, piętro

tel. 0-68 3848521 wew. 31


Opłaty

Za wydanie decyzji – 107 zł


Zwolnione z opłat są decyzje wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego.


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Siedlec lub wpłacić na konto UG w BS Siedlec nr 58 9660 0007 0000 0606 0200 0001, a dowód wpłaty przedłożyć razem z wnioskiem


Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. 06, Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.) załącznik, część I, pkt 8.


Czas realizacji usługi

Do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku


Sposób wykonania usługi

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu – parter, pokój nr 1.

Strony są powiadamiane o każdej czynności dotyczącej danej sprawy; przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Uwagi

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, jeżeli żadna z nich nie wniesie odwołania.

Załączniki

Wniosek (165.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2009-12-08 09:15:11
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2009-12-08 09:16:30
Ostatnia zmiana:2017-07-28 08:42:52
Ilość wyświetleń:3052