Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta z 2015 roku

Załączniki

zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Siedlec z dn. 02.01.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (70.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie : powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tuchorza (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nieborza (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wąchabno (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kiełkowo (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Siedlec z dn. 27.02.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (62.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Grójec Mały (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Chobienice (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Reklin-Reklinek (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kopanica (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jaromierz (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nowa Tuchorza (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Godziszewo (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zrządzenie nr 21/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kiełpiny (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zrządzenie nr 22/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jażyniec (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mała Wieś (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Boruja (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Belęcin (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wielka Wieś (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żodyń (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24 Wójta Gminy Siedlec z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wojciechowo (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zakrzewo (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Stara Tuchorza (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/15 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Siedlec z 31.03.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (247.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 36/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Karna (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Grójec Wielki (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/15 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siedlec (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/2015 w spr. powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu konkursu na „Najlepszego ucznia Gminy Siedlec” (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/15 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.04.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (250.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 45/15 w spr. zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej (314.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 46/15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2014 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 47/15 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.04.2015 r. w spr. podania do publicznej wiadomości inf. o wyk. budzetu za I kw. 2015 r. (7.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 48/15 z dn. 07.05.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (235.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 49/15 z dn. 22.05.2015 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (236.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 50/15 w spr. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora (Tuchorza, Belęcin) (274.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/15 w spr. powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wyk. w USC (310.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/2015 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursy "Mistrz Sportu Szkolnego" (758.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/15 w spr. powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/15 w spr. powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/15 w spr. wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy (258.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/15 w spr. powołania komisji konkursowej na "Najlepszego Ucznia Gminy Siedlec" (329.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie nr 59/2015 w spr. zmian w WPF Gminy Siedlec na lata 2015-2026 (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60/15 w spr. ustalenia wynagrodzenia z-cy Wójta Gminy Siedlec (349.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/15 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61a/15 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61b/15 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły (270.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/15 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Siedlec (349.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/15 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Siedlec za IIkw. 2015 (657.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65/2015 w spr. powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym (253.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/15 w spr. zarządzenia przeprowadzenia spisu z natury (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68/15 w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/15 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora (245.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73/15 w spr. zmiany Zarządzenia nr 66/2015 (321.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie nr 75/2015 w spr. opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76/15 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Sołeckiej wsi Siedlec (350.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 77/15 w spr. powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu (242.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78/15 w spr. zbycia nieruchomości (289.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79/2015 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80/15 w spr. powołania składów obwodowych komisji wyborczych (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81/15 w spr. wyznaczenia składu osobowego do Gminnej Komisji Stypendialnej (265.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82/15 w spr. zarządzenia konsultacji z org. pozarządowymi (757.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 83/15 w spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej (301.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 84/2015 dot. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 85/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86/2015 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu za III kw.2015 (659.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 87/15 w spr. przyjęcia projektu uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec (9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 88/15 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok (19.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 89/15 w spr. przekazania do zarządzania świetlic wiejskich (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 90/15 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 91/2015 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 92/15 w spr. upoważnienia pracownika OPS (331.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 93/15 w spr. powołania komisji przetargowej (643.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 95/15 w spr. instrukcji i sposobu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (306.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 96/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 97/15 w spr. wydzielenia lokalu socjalnego (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2015-01-21 08:58:36
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2015-01-21 08:59:13
Ostatnia zmiana:2016-01-14 10:23:57
Ilość wyświetleń:2806

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij