Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta z 2014 roku

Załączniki

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24 z dnia 25.04.2012r Wójta Gminy Siedlec w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 08.01.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (62.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.01.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (227.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/2014 w spr. wykonania uchwały Nr XL/201/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia (32.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie : powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektora instytucji kultury Gminy Siedlec (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie: zbycia nieruchomości (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.02.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (66.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 14/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 17.03.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (59.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 15/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.03.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (224.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Siedlcu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Siedlec (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 17.04.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (231kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie: zbycia nieruchomości (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie: zbycia nieruchomości (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.04.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (234.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie: zbycia nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, (6.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 23.05.2014 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (231.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 28/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2014 – 2026 (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.05.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej (79.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 32/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 16.06.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (117.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 33/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na "Najlepszego Ucznia Gminy Siedlec" (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Siedlec (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.06.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (236.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 37/14 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Siedlec (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 11.07.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (225.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.07.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (119.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 41/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 13.08.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (120.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 42/14 w sprawie: zbycia nieruchomości (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.08.2014 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I pół. 2014 r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/14 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015. (35.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 45/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.08.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (230.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 46/2014 w sprawie: zbycia nieruchomości (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 24.09.2014 r. (125.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 48/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.09.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (242.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 15.10.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (233.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.10.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (244.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I -go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 56/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 06.11.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (62.1kB) Zapisz dokument  
zarządzenie nr 59/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.11.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.zarządzenie Nr 59_14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.11.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (118.8kB) Zapisz dokument  
zarządzenie nr 60/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 19.11.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok (241kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/14 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.11.2014 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. (133.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok (131.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2014-02-03 08:41:48
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2014-02-03 08:43:14
Ostatnia zmiana:2014-12-31 09:34:28
Ilość wyświetleń:2621

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij