Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta z 2013 roku

Załączniki

Zarządzenie nr 1/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 03.01.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (67.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Siedlec (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/2013 w spr. umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Siedlec (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.01.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (117.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wyboru sołtysa wsi Siedlec (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie : powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.01.2013 r. w spr. zmian w WPF na lata 2013-2026 (24.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie: ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu. (23kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 9/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 15.02.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (64.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 04.03.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/13 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Belęcin (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie: zbycia nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 21.03.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (61.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.03.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (65kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 05.04.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (70.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 26.04.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (229.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 22/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz określenia regulaminu działania (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 07.05.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (60.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 24/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 08.05.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (60.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.05.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (173.4kB) Zapisz dokument  
zarządzenie Nr 28/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 12.06.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (227.7kB) Zapisz dokument  
zarządzenie Nr 31/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 19.06.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (61.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Pani Dorocie Brudło (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.06.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (224.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Panu Andrzejowi Wieczorkowi (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/20413 - powołanie dyrektora GOK 07.2013 - Siedlec (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 17.07.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (123.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. (113.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie: zbycia nieruchomości. (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.08.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (65kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 43/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.08.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (177.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.09.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (60.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 46/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 20.09.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (238.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.10.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (227.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 50/2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.10.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (239.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa - rozbudowa DPS w Siedlcu - celem osiągnięcia standardów w domach pomocy społec (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 12.11.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (121.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 56/2013 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2014 - 2026 (49.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 57/2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Siedlec na 2014 rok. (645.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 58/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 27.11.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (232.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 59/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 09.12.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (287.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 60/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oraz przeprowadzenia okresowej kontroli stanu ochrony dokumentacji niejawnej (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/2013 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 17.12.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (59.6kB) Zapisz dokument  
zarządzenie Nr 64/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 18.12.2013 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (194.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 65/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 67/13 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.12.2013 r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (183.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2013-01-04 14:24:36
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2013-01-04 14:24:49
Ostatnia zmiana:2014-01-17 09:13:27
Ilość wyświetleń:2767

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij