Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta Gminy Siedlec z 2012 roku

Załączniki

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 05.01.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (61kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 23.01.2012 r. w spr. zmian w WPF Gminy Siedlec (20.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 5/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.01.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (125kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 6/12 w sprawie : nabycia nieruchomości. (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie : powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 09.02.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (212.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 9/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.02.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (58.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.02.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (65.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 09.03.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (58kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 14/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.03.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (58.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 14.03.2012 r. w spr. zmian w WPF Gminy Siedlec (21.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 16/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 20.03.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (61.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2012 (327.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia jej struktury i zasad działania (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.03.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (64.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 20/2012 w sprawie wprowadzenia corocznego konkursu na "Mistrza Sportu Szkolnego (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 13.04.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (225.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 23/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.04.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (226.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 24/2012 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (771.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.05.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (118.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości. (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 18.06.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (229.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 28/2012 w sprawie : zamiany nieruchomości. (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na " Najlepszego Ucznia Gminy (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta nr 30/12 w sprawie głoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Siedlcu, Przedszkola w Tuchorzy, Przedszkola w Starej Tuchorzy, oraz Przedszkola w Jażyńcu (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.06.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (233.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Wojta nr 32/12 w sprawie zbycia nieruchomości (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Siedlcu oraz wprowadzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Siedlcu (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35_12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Tuchorzy oraz wprowadzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Tuchorzy (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Starej Tuchorzy oraz wprowadzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Starej Tuchorzy (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/2012 w sprawie : zamiany nieruchomości (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 18.07.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (68.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 40/12 w sprawie wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 01.08.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (219.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenia nr 42 - 46/2012 Wójta z dn. 16.08.2012 dot. powierzenia stanowiska dyrektora ( (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie na 47/12 w sprawie: zbycia nieruchomości (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 23.08.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (118kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 49/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.09.2012 r. w spr. zmian w WPF Gminy Siedlec (26kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 50/12 Wójta Gminy Siedlec z dn.31.08.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (183.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 27.09.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (237.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013 (34.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 55/12 w sprawie: zbycia nieruchomości (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 12.10.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (63.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 57/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 17.10.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (125.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 58/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013". (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 24.10.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (229.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 60/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 25.10.2012 w spr. uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w WPF Gminy Siedlec (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.10.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r. (232.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 63/2012 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 21.11.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (236.1kB) Zapisz dokument  
Poprawny wypis z zarz. nr 64/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 21.11.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (21.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 65/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/2012 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.11.2012 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (127.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 68/2012 w spr. spisu z natury (Ośrodki Zdrowia) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69/2012 w spr. spisu z natury (Urząd Gminy) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/12 w spr. spisu z natury (Sale Wiejskie) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 71/12 w spr. spisu z natury (Ochotnicze straże pożarne, magazyn OC) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72/12 w spr. spisu z natury (Budynki, budowle, grunty) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73/12 w spr. spisu z natury (urząd gminy - kasa) (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/12 Wójta Gminy Siedlec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76/12 Wójta Gminy Siedlec z dn. 19.12.2012 r. w spr. zmian w budżecie na 2012 r. (187.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 77/12 Wójta Gminy Siedlec w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok z dn. 31.12.2012 r. (69.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 78/2012 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2012-02-07 13:04:45
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2012-02-07 13:06:22
Ostatnia zmiana:2013-07-18 11:14:35
Ilość wyświetleń:4130

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij