Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta z 2011 roku

Załączniki

Zarządzenie Wójta nr 1/2011 z dn. 1.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2010 Wójta gminy Siedlec z dnia 04 października 2010 r (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta nr 2/2011 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta nr 3/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siedlec (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 27.01.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (297.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Wójta nr 5/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wąchabno (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 04.02.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (147.4kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Boruja (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Stara Tuchorza (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Wojciechowo (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Eliminowanie wykluczenia społecznego - e-Iclusion na obszarze gminy Siedlec" (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Żodyń (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Nowa Tuchorza (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Nieborza (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Belęcin (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 23.02.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (88kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Kopanica (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Kiełkowo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Reklin (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Wielka Wieś (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Chobienice (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Godziszewo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Zakrzewo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Karna (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Mariankowo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie wyboru sołtysa wsi Tuchorza (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26_11 w sprawie : powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Grójec Wielki (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Jaromierz (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Jażyniec (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Mała Wieś (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/2011 w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Kiełpiny (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/2011w spr. wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Grójec Mały (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wojciechowo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/11 w sprawie : nabycia nieruchomości. (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wojciechowo (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/11 w sprawie wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne. (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.03.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (293.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Wójta nr 39/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2010 Wójta gminy Siedlec z dnia 04 października 2010 r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 29.04.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (172.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 11.05.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (78.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 42/11 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków p. o dyrektora Gminnego (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 20.05.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (294.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.06.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (85.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.05.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (152.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 46/11 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na „ Najlepszego Ucznia Gminy Siedlec.” (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 21.06.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (236.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 49/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w przedszkolach (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 19.07.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (85.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 51/11 w sprawie : nabycia nieruchomości. (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/11 w sprawie: zbycia nieruchomości. (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Siedlec w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego. (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/11 w spr. powierzenia Pani TERESIE SOBKOWIAK pełnienie obowiązków (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/11 w spr. powierzenia Pani REGINIE WŁODARCZYK pełnienie obowiązków (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/11 w spr. powierzenia Pani BOGUMILE RYCHŁEJ pełnienie obowiązków (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/2011 w spr. powierzenia Pani HALINIE CEBLOWSKIEJ pełnienie obowiązków (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.08.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (305kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 60/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 05.09.2011 r. w spr. materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/11 w sprawie: zbycia nieruchomości (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/11 w spr. powierzenia Panu WITOLDOWI JASZTALOWI pełnienie obowiązków (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63/11 w spr. powierzenia Panu WITOLDOWI JASZTALOWI pełnienie obowiązków (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/11 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 23.09.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (159.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.09.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (92.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 07.10.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (296.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 69/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 71/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 31.10.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (326.9kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 73/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 16.11.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (288.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 74/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 28.11.2011 r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2011-2026 (16.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 75/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.11.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (178.1kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 76/11 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 16.12.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (328.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy Siedlec z dn. 30.12.2011 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (106.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2011-01-13 09:56:19
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2011-01-13 09:57:27
Ostatnia zmiana:2012-01-27 13:14:04
Ilość wyświetleń:3038

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij