Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)

 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

 • Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:


- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
- dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkiwanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały: 
  - dla obywateli państw cżłonkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
  - dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w RP, udzieleniu RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo (pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport)

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).Formularz wniosku

Dostępny w pokoju nr 11 na parterzeMiejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich

Pokój nr 11, parter

Tel. 68 3848521, wew. 22Opłaty

Czynności zameldowania nie podlegają opłacie.
17 zł - za udzielone pełnomocnictwo

Czas realizacji usługi

BezzwłocznieSposób wykonania usługi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Uwagi
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Załączniki

Zgłoszenie pobytu stałego (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego (286.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2009-12-08 09:01:29
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2009-12-08 09:05:24
Ostatnia zmiana:2015-04-17 09:55:12
Ilość wyświetleń:2498

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij