Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta

Rok 2019

Załączniki

Zarządzenie nr 1/19 w spr. ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 r (305.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/19 w spr. powołania GKRPA (588kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/19 w spr. wydzielenia lokalu socjalnego (258.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5/19 w spr. powołania komisji konkursowej (328.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6/19 w spr. podziału środków finansowych (596.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7/19 w spr. zasad wyboru reprezentacji Gminy Siedlec (248.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/19 w spr. zasad wyboru składu członków Rady Sportu (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/19 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/19 w spr. naboru na wolne stanowisko urzędnicze (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/19 w spr. naboru na wolne stanowisko urzędnicze (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019r. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/19 w spr. powołania Gminnego Koordynatora badania liczby bezdomnych (308.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siedlec (312.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nieborza (309.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jażyniec (315.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Karna (311.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kiełkowo (313.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/19 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kiełpiny (357kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kopanica (357.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żodyń (355.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Godziszewo (355.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tuchorza (356.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nowa Tuchorza (362kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mała Wieś (357.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siedlec (343.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/19 w spr. zmiany zarządzenia 65/17 (503.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/19 w spr. pełnomocnictwa dla Elizy Filipowskiej (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Stara Tuchorza (358.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zakrzewo (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Belęcin (354.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Grójec Mały (361.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mariankowo (358.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wojciechowo (360.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jaromierz (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/19 w spr. wyznaczenia osoby do kontaktu w spr. wyborczych (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Chobienice (359.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Reklin-Reklinek (357.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wąchabno (357.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wielka Wieś (358.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Grójec Wielki (357.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Boruja (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 46/19 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r. (45.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nowa Tuchorza (357.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49/19 w spr. powołania koordynatora gminnego (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52/19 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły w Belęcinie (539kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019rok (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/19 w spr. przedstawienia Radzie Gminy "Raportu o stanie Gminy Siedlec za 2018 rok" (39.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/19 w spr. powołania komisji konkursowej (380.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/19 w spr. przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mała Wieś (344kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/19 w spr. ustalenie stawki za 1 km (546.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (316.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (393.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (330.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (319.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65/19 w spr. ogłoszenia konkursu na dyrektora ZSPiP w Belęcinie (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/19 w spr. powołania komisji konkursowej (335.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67/17 w spr. powołania komisji ds. brakowaniu druków ścisłego zarachowania (311.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68/19 w spr. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość (392.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69/19 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości (603.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/19 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok GOK (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zareządzenie nr 71/19 w spr. powołania komisji konkursowej (679.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72/19 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora (267.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73/19 w spr. upoważnienia Kierownika OPS (376.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 75/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 77/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (354.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (459.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (370.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (336.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (386.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (457.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 83/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (353.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 84/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (370.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 85/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (334.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (382.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 87/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (384.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 88/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (379.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 89/19 w spr. upoważnienia pracownika OPS (394.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 90/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 91/19 w spr. WPF (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 92/19 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej (572.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 93/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94/19 w spr. zatwierdzenia konkursu na Dyrektora ZSPiP w Belęcinie (566.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 95/19 w spr. powierzenie stanowiska Dyrekora Szkoły w Belęcinie (333.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 96/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 97/19 w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 98/19 w spr. wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach wyborczych (202kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 99/19 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zasępowania Dyrektora (292.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100/19 w spr. przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 (34.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101/19 w spr. powołania koordynatora gminnego przy wborach do Sejmu i Senatu (964.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 102/19 w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 103/19 w spr. wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Siedlec (25.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 104/19 w spr. zrzeczenia się odszkodowania (702.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 105/19 w spr. opracowania materiałów planistycznych (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 106/19 w spr. przeprowadzenia konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 108/19 w spr. powołania komisji przetargowej (381kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110/19 w sr. zmian w uchwale budżetowej (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 111/19 w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomści w II ustnym przeargu (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2019-01-08 10:15:15
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2019-01-08 10:16:05
Ostatnia zmiana:2019-10-22 11:51:18
Ilość wyświetleń:1702

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij